Generhvervelse

Betinget frakendelse

Har du fået en betinget frakendelse af førerretten, vil politiet indkalde dig til kontrollerende køreprøve.

Fristen for aflæggelse af den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra indkaldelsen.

Den kontrollerende prøve består af en teoriprøve og en køreprøve.

Har du fået betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du ikke aflægger og består prøven inden tidsfristen, bliver dit kørekort inddraget/ugyldigt.

Har du kørekort til flere kategorier (f.eks. bil og MC), skal du kun aflægge prøve i bil, men består du ikke prøven senest i 2. forsøg, skal du aflægge prøve til alle de kategorier du ønsker generhvervelse til.

Ubetinget frakendelse

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Den kontrollerende prøve består af en teori- og køreprøve.

Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Har du kørekort til flere kategorier, skal du normalt kun aflægge prøve til personbil.

Hvis frakendelsestiden er 3 år eller mere, skal du aflægge prøve til alle kategorier du ønsker generhvervelse til.

Det samme gælder hvis du ikke består prøven til personbil senest i 2. forsøg.

En ubetinget frakendelse for spirituskørsel er altid minimum 3 år.

Kørselsforbud

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Teoriprøven består af 25 billeder med færdselssituationer, lovbestemmelser eller færdselsregler, og du må max have fejl ved 5 billeder.

Køreprøven foregår i en skolevogn sammen med den prøvesagkyndige. Udover at køre bilen, skal du også kunne undersøge og kontrollere bilens indretning og udstyr, herunder kontrol af lygter, bremser, styreapparat, bærende dele, motor, udstødning m.v.

Der er ikke krav om køreundervisning, men det er en god idé at tage et par teori- og køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Har du flere kørekortkategorier, skal du bestå teoriprøven senest i 2. forsøg og køreprøven senest i 2. forsøg - ellers skal du generhverve til alle kategorier.

OBS! I stedet for den kontrollerende prøve, kan du vælge at udvide dit kørekort til en ny kategori (f.eks. motorcykel).

Når du aflægger prøve til den nye kategori er betingelserne de samme som ved den kontrollerende prøve, dvs. at du skal bestå prøven for at beholde dit kørekort til bil, men nu får du også en udvidelse af dit kørekort og får dermed lidt mere for pengene!

Udvidelse skal være til et kørekort hvor der aflægges både teori- og køreprøve, og du kan derfor ikke udvide til sidevognskørekort (ingen prøve) eller trailer kørekort (kun praktisk prøve).

Kursus i alkohol og trafik

Ved kørselsforbud for spirituskørsel eller ved en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk og afholdes af amtet.

Hvis du har fået en betinget frakendelse på grund af spirituskørsel (herunder promillekørsel efter de tidligere regler før 1. september 2005), er A/T kurset obligatorisk, og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse kan du begynde på første ledige kursus.

Du skal som hovedregel bestå en ny køreprøve (en kontrollerende køreprøve) efter A/T kurset, før du kan få kørekortet tilbage.

www.alkohologtrafik.dk kan du finde mere info og tilmelding.

Kurset koster ca. 2.500kr.

sep 11, 2022

Færdselsrelateret Førstehjælp!

Læs mere →

sep 11, 2022

Tesla Model 3 LR Nu tilbyder vi også automat gear!

Læs mere →

sep 11, 2022

Så gik vi i luften med vores nye hjemmeside. Følg med på vores hjemmeside, og på vores Faceboo...

Læs mere →